• بخرم؟ بفروشم؟ نگه دارم؟

  در ادبیات اقتصادی، بازارهای مالی به عنوان جریان های هدایت کننده منابع مالی از بخش غیرمولد به بخش تولید و مولد دارای نقش حیاتی در رشد اقتصادی، اشتغال زایی، سرمایه گذاری، تثبیت متغیرهای پولی و مالی و در مجموع بهبود رفاه جامعه دارند. 

  اهمیت این بازارها به حدی باال است که از آنها به عنوان شریانهای اصلی اقتصاد یاد میشود. در یک طبقه بندی کلی میتوان بازارهای مالی را به دو بازار 1 )پول و 2 )سرمایه دسته بندی کرد. 

   

  در ادبیات اقتصادی به ویژه ادبیات اقتصاد مالی، بازار سرمایه نقش اساسی در رشد اقتصادی از طریق:

  1)تسهیل تأمین مالی بنگاهها، 2 )تخصیص بهینه منابع، 3 )بهبود نقدشوندگی داراییها 4 )بهبود راهبری شرکتی و 5 )افزایش شفافیت در اقتصاد دارد. ویژگیهای مذکور در بسیاری از تحقیقات دانشگاهی اثبات شده و تئوریهای نظری منسجمی در این باره ارائه شده است.

   

  یکی از اهداف مهم سیاستگذاران بازارهای سرمایه، تلاش در جهت ارتقای کارآیی و شفافیت بازار میباشد. یک بازار کارا به افراد مطلع و تحلیلگر نیاز دارد که با تجزیه و تحلیل صحیح و به موقع اطالعات، زمینه کارآیی اطلاعاتی و به تبع آن قیمتگذاری صحیح و سوق دادن قیمتها به سوی ارزش ذاتی و منصفانه را بوجود آورند. واضح است که همه سرمایه گذاران از توانایی لازم برای ارزیابی دقیق اوراق بهادار برخودار نیستند؛ لذا مجموعه ای از افراد و یا نهادهای متخصص و حرفه ای که هم از دانش حرفه ای و هم از امکانات فنی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی بهره مند هستند، میتوانند به ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری بپردازند. 

   

  نتیجه فوق زمانی حاصل میشود که مشاوران سرمایه گذاری خدمات مشاوره ای خود را با کیفیت مناسبی ارائه دهند. به عبارت دیگر باید نسبت به صحیح بودن اطلاعات ارائه شده توسط مشاوران سرمایه گذاری اطمینان معقولی حاصل شود. بدین منظور ارائه خدمات مشاوره به سرمایه گذاران باید از طریق یک نظام ضابطه مند انجام شود تا فقط افراد و یا نهادهایی که از صلاحیت و توانایی لازم برای این کار برخوردار هستند بتوانند به سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری مشاوره دهند.

   

  واحد مشاوره و سرمایه گذاری شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر خدمات حضوری و غیر حضوری (آنلاین و تلفنی) با هدف ارائه خدمات به سرمایه گذاران در زمینه خرید و فروش اوراق بهادار، کالا و ارز، به روزرسانی و ارائه ترکیب بهینه داراییهای سبد سرمایه گذاری را با توجه به تحمل پذیرش ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذار به همه فعالان و معامله گران این بازارها ارائه می دهد.

   

  جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

   

   
  |  
    |
  دیدگاه کاربران
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی