• مشاوره و آموزش بازارهای سرمایه گذاری

  مشاوره و آموزش بازارهای سرمایه گذاری

  بخرم؟ بفروشم؟ نگه دارم؟

  در ادبیات اقتصادی، بازارهای مالی به عنوان جریان های هدایت کننده منابع مالی از بخش غیرمولد به بخش تولید و مولد دارای نقش حیاتی در رشد اقتصادی، اشتغال زایی، سرمایه گذاری، تثبیت متغیرهای پولی و مالی و در مجموع بهبود رفاه جامعه دارند. 

  مشاوره و آموزش شغلی و افزایش درآمد خانوار

  مشاوره و آموزش شغلی و افزایش درآمد خانوار

  چه بخواهید و چه نخواهید، پول یکی از واقعیت‌های زندگی است که همگی باید با آن روبرو شویم. شاید پول‌دار شدن هدف شما نباشد و مفاهیم عمیق‌تری مثل خانواده و سلامتی بیش‌تر برایتان مهم باشد.

  مشاوره و آموزش در زمینه کسب درآمد و مدیریت پول به کودکان 4 تا 8 سال

  مشاوره و آموزش در زمینه کسب درآمد و مدیریت پول به کودکان 4 تا 8 سال

  پول تمام انسان ها را (چه کودک و چه بزرگسال) در موقعیتی قرار می دهد که نیاز به تصمیم گیری و انتخاب پیدا می کنند. یکی از مسائل مهمی که در مدارس به دانش آموزان یاد نمی دهند و بار آموزشی آن به طور کامل بر دوش والدین افتاده، مدیریت مالی است.

  ارتقای سواد مالی و مدیریت پول خانواده به کمک مشاوره و آموزش

  ارتقای سواد مالی و مدیریت پول خانواده به کمک مشاوره و آموزش

  اولین گروه اجتماعی که هر انسانی در آن عضویت پیدا می‌کند خانواده است و اولین آموزش‌های هر انسانی نیز از نهاد خانواده شکل می‌گیرد. 

  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی