• مشاوره انتخاب سیستم های اطلاعاتی کسب و کار

   

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  • مشاوره در زمینه انتخاب و اجرائی سیستم اطلاعاتی در موسسات و شرکت ها
  • مشاوره جهت بهینه کردن سیستم اطلاعاتی موجود در سازمان
  • تحلیل سیستم اطلاعاتی در سازمان
  • مشاوره جهت ارائه گزارش های کاربردی از سیستم اطلاعاتی سازمان

   

    کاربر گرامی:

     آیا از تکالیف قانون کار و تامین اجتماعی خود اطلاع کافی دارید...  بیشتر بدانید...

   

  مشاوره انتخاب خدمات موسسه حسابداری و حسابرسی

   

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  • مشاوره در زمینه انتخاب نوع خدمات حسابداری و مالی مورد نیاز موسسات و شرکت ها
  • مشاوره در زمینه انتخاب موسسات ارائه دهنده خدمات حسابداری یا حسابرسی

   

    کاربر گرامی:

     آیا از تکالیف قانون کار و تامین اجتماعی خود اطلاع کافی دارید...  بیشتر بدانید...

  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی