• انتخاب رشته حسابداری و مالی

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  • - مشاوره در زمینه نحوه انتخاب رشته حسابداری برای تحصیل
  • - مشاوره جهت تغییر رشته از سایر رشته های تحصیلی به رشته حسابداری و مالی
  • - مشاوره جهت ارائه یک نقشه راه برای تحصیل و موفقیت در حسابداری و مالی
  • - مشاوره جهت انتخاب منابع درسی برای شرکت در آزمون ها و کنکور مالی و حسابداری

   

  جهت درخواست و ثبت مشاوره با ما همراه شوید.

  ارائه خدمات مشاوره بصورت الکترونیکی، تلفنی و حضوری انجام می شود.       

   

   

    کاربر گرامی:

  آیا می دانید رشته حسابداری چه مزیت هایی نسبت به سایر رشته ها دارد و چگونه می توانید وارد این رشته شوید؟

  مشاوره قبولی در کنکور کارشناسی به کارشناسی ارشد

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  • - مشاوره جهت انتخاب منابع درسی برای شرکت در آزمون ها و کنکور کارشناسی ارشد مالی و حسابداری
  • - مشاوره جهت زمانبندی برای مطالعه و موفقیت در آزمون ها و کنکور کارشناسی ارشد مالی و حسابداری
  • - مشاوره جهت انتخاب دانشگاه و محل تحصیل جهت کنکور کارشناسی ارشد مالی و حسابداری

   

  جهت درخواست و ثبت مشاوره با ما همراه شوید.

  ارائه خدمات مشاوره بصورت الکترونیکی، تلفنی و حضوری انجام می شود.   

   

   

    کاربر گرامی:

  آیا می دانید برای موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد چه مسیری را باید طی کنید؟

  مشاوره قبولی در آزمون دکتری

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  • - مشاوره جهت انتخاب منابع درسی برای شرکت در آزمون دکترای تخصصی مالی و حسابداری
  • - مشاوره جهت زمانبندی برای مطالعه و موفقیت در آزمون دکترای تخصصی مالی و حسابداری
  • - مشاوره جهت انتخاب دانشگاه و محل تحصیل جهت آزمون دکترای تخصصی مالی و حسابداری

   

   

   

    کاربر گرامی:

  آیا می دانید برای موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد چه مسیری را باید طی کنید؟

  مشاوره انتخاب موضوع پژوهش مالی و حسابداری

  جهت درخواست و ثبت مشاوره با ما همراه شوید.

   

   

    کاربر گرامی:

  آیا می دانید چگونه می توان یک موضوع مناسب برای پژوهش انتخاب کرد؟

  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی