• مشاوره حسابداری و مالی در کسب و کار

   

   

  امروزه نقش حسابداری و مالی به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی برای همگان اشکار است و نیاز روزافزون واحدهای تجاری به اطلاعات صحیح وقابل اتکا بیش از پیش احساس میشود. در این راستا مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر با درک نیاز صاحبان کسب وکار موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

   

  • مشاوره در زمینه کلیه امور حسابداری
  • مشاوره در زمینه پیاده سازی بودجه بندی و ارائه بهترین راهکار جهت استفاده اثربخش و کارا همراه با صرفه اقتصادی از منابع
  • مشاوره در زمینه میزان سرمایه گذاری منابع واحد تجاری در حوزه های مختلف درون سازمانی و برون سازمانی
  • مشاوره در زمینه تنظیم یا اصلاح فرآیندهای داخلی واحد تجاری
  • مشاوره در زمینه چگونگی برقراری کنترل های داخلی در واحد تجاری
  • مشاوره در زمینه تامین مالی واحد تجاری از طریق منابع داخل و خارج واحد تجاری
  • مشاوره در زمینه تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت مالی
  • مشاوره در زمینه کنترل خط تولید و بهای تمام شده و انجام عملیات انبار گردانی و سیستم‌های انبارداری، کدینگ کالا و کنترل موجودی
  • مشاوره در زمینه تنظیم تراز و مدارک وام بانکی و پیگیری تا مرحله دریافت وام.

   

  ارائه خدمات مشاوره بصورت الکترونیکی و حضوری انجام می شود.

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مشاوره مالیاتی در کسب و کار

   

   

   

  با توجه تغییرات در قوانین و مقررات مالیاتی در سالهای خیر و مکانیزه شدن سیستم مالیاتی کشور, و توجه دولت برای اخذ مالیات بعتوان جایگزینی برای درامد نفت, مالیات از اهمیت بالایی برخوردار شده است. آگاهی و شناخت صاحبان صنایع از قوانین و مقررات مالیاتی باعث جلوگیری از پرداخت مالیاتهای سنگین خواهد شد. همچنین آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی شامل هزینه های قابل قبول مالیاتی و  از همه مهم تر معافیت های مالیاتی و تسهیلاتی که قانون گذار برای مودیان مالیاتی قائل شده است ، برای اداره بهینه سازمان حائز اهمیت است.

  در این راستا مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر با درک نیاز صاحبان کسب وکار موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

   

  • مشاوره جهت تشکیل پرونده مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی و...
  • مشاوره جهت تشکیل پرونده مالیات ارزش افزوده و اخذ گواهینامه ارزش افزوده 
  • مشاوره جهت انجام صحیح و به موقع تکالیف قانونی و جلوگیری از تحمیل جرائم
  •  مشاوره جهت  ارائه راهکارهای قانونی برای استفاده از معافیت های مالیاتی و تسهیلات پیش بینی شده در قوانین و مقررات
  • مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاتر مالیاتی جهت جلوگیری از رد دفاتر
  • مشاوره در زمینه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وحقوقی
  • مشاوره جهت تنظیم وارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه
  • مشاوره جهت تنظیم وارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده
  • مشاوره جهت تنظیم وارسال صورت معاملات خرید وفروش فصلی.
  • حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی
  • پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل مختلف توافق با رئیس اداره امور مالیاتی ،هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی
  • تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

   

  ارائه خدمات مشاوره بصورت الکترونیکی و حضوری انجام می شود.

  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی