• مشاوره مالی و اقتصادی خانواده

   

  برای مشاهده اطلاعات بیشتر برروی منوی مورد نظر کلیک کنید.

   
   
   
   
  محتوای مشاوره و آموزش در زمینه ارتقای سواد مالی و مدیریت پول خانواده  محتوا در دست تولید است.


   

  محتوای مشاوره و آموزش در زمینه کسب درآمد و مدیریت پول به کودکان 4 تا 8 سال

   

  محتوا در دست تولید است.

   

   

  محتوای مشاوره و آموزش شغلی و افزایش درآمد خانوار

  محتوا در دست تولید است.

   

   

  محتوای مشاوره و آموزش بازارهای سرمایه گذاری

   

  محتوا در دست تولید است. 

   

   

  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی