• اولین گروه اجتماعی که هر انسانی در آن عضویت پیدا می‌کند خانواده است و اولین آموزش‌های هر انسانی نیز از نهاد خانواده شکل می‌گیرد. 

  حال این سوال مطرح است که چگونه مدیریت اقتصاد خانواده را برنامه ریزی کنیم؟

   

  مطمئنا دیگر نمی توان گفت که در خانواده تنها مردان هستند که باید نظر بدهند. یکی از موضوعات اساسی که می‌بایست در خانواده به شکل صحیح به آن پرداخته شود، موضوع پول، مباحث اقتصادی و هوش مالی است. اینجاست که مشورت تمام افراد خانواده در امور اقتصادی بیشتر به نفع خانواده می باشد. اما هنوز هم شاهدیم که برخی از خانواده ها به این گونه است که مردان در امور شغلی و کاری خود با همسرانشان مشورت نمی کنند، در صورتی که در حوزه اقتصاد خانواده همه اعضا باید نظر دهند. البته باید دانست که :

  رای خانواده بدون مشورت گرفتن از کسانی که دارای شم و هوش اقتصادی و دارای تجربه هستند، مناسب نیست و اگر فقط با نظر خود حرکت کنیم احتمال زمین خوردنمان بسیار بالاست.

   

  «پیشنهاد ما این است که از یک مشاور اقتصادی کمک بگیریم.» در همین راستا مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر خدمات گوناگونی را ارائه می دهند

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

   
  |  
    |
  دیدگاه کاربران
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی