•  

  مشاوره ورود به بازار کار حسابداری و مالی

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  • مشاوره در زمینه انتخاب شغل حسابداری
  • مشاوره جهت انتخاب حوزه فعالیت حسابدار با توجه به علاقه، دانش، مهارت و توانایی ها
  • مشاوره جهت توسعه توانمندی علاقه مندان به کار حسابداری
  • و....

   

  جهت درخواست و ثبت مشاوره با ما همراه شوید.

  ارائه خدمات مشاوره بصورت الکترونیکی، تلفنی و حضوری انجام می شود.  

   

  آیا از اهمیت و ضرورت مشاوره جهت ورود به بازار کار مالی و حسابداری آگاهی دارید؟بیشتر بدانید...

                                                               

                 

   

  مشاوره ورود به بازار کار حسابداری و مالی ویژه فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با حسابداری

   

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  • مشاوره در زمینه انتخاب شغل حسابداری
  • مشاوره جهت انتخاب حوزه فعالیت حسابدار با توجه به علاقه، دانش، مهارت و توانایی ها
  • مشاوره جهت توسعه توانمندی علاقه مندان به کار حسابداری

  انتخاب شغل مناسب یکی از مهمترین دغدغه‌های افراد برای ورود به دوره بزگسالی و استقلال است. آیا معیارهای انتخاب شغل  مناسب خود را می دانید؟ بیشتر بدانید...

   

   

   

  مشاوره ورود به بازار کار حسابداری و مالی ویژه فارغ التحصیلان رشته های غیرمرتبط با حسابداری

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  •  مشاوره در زمینه انتخاب شغل حسابداری
  • مشاوره جهت انتخاب حوزه فعالیت حسابدار با توجه به علاقه، دانش، مهارت و توانایی ها
  • مشاوره جهت توسعه توانمندی علاقه مندان به کار حسابداری

   

  آیا درباره ی مزیت های شغل حسابداری آگاهی دارید؟ بیشتر بدانید...

   

  مشاوره ارتقای شغلی در حسابداری مالی

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  • مشاوره جهت کسب مهارت های لازم در جهت ارتقا در شغل حسابداری و مالی
  • مشاوره جهت مشخص نمودن بودجه زمانی برای ارتقاء شغلی
  • مشاوره جهت آشنایی با سطوح مختلف شغل حسابداری و مالی و نحوه تصدی و فعالیت سطوح شغل مورد نظر
  • ارائه نقشه راه جهت ارتقاء در شغل حسابداری و مالی

  آیا می دانید عوامل موثر در ارتقاء شغلی کدامند؟ بیشتر بدانید...

  مشاوره در زمینه استانداردها و قواعد مالی و حسابداری

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  • مشاوره در زمینه نحوه فراگیری استاندارهای و قواعد مورد نیاز در حرفه حسابداری
  • مشاوره جهت اجرایی کردن استاندارهای و قواعد حسابداری در محیط های واقعی
  • مشاوره جهت لزوم یادگیری  استاندارهای حرفه ای در جهت ایجاد ارزش افزوده
  • مشاوره و هدایت فراگیران برای یادگیری استاندارد های مورد نیاز در کمترین زمان

  آیا می دانید استاندارد حسابداری چیست ؟ بیشتر بدانید...

   

  مشاوره در زمینه قوانین و مقررات مالی و حسابداری

   

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  •  مشاوره در زمینه نحوه فراگیری قوانین حرفه ای مورد نیاز در حرفه حسابداری
  •  مشاوره در زمینه نحوه فراگیری قوانین مالیاتی  مورد نیاز در حرفه حسابداری
  •  مشاوره در زمینه نحوه فراگیری قوانین کار و امور اجتماعی  مورد نیاز در حرفه حسابداری
  •  مشاوره در زمینه نحوه فراگیری قوانین مبارزه با پولشویی  مورد نیاز در حرفه حسابداری
  •  مشاوره در زمینه نحوه فراگیری قانون تجارت  مورد نیاز در حرفه حسابداری
  •  مشاوره جهت اجرایی کردن قوانین و مقررات حرفه ای حسابداری در محیط های واقعی

  آیا می دانید یکی از مسائل مهم در موفقیت شغلی مالی و حسابداری آگاهی به قوانین و مقررات مالی و حسابداری می باشد؟ بیشتر بدانید...

   

   

  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی