•  

  مشاوره ورود به بازار کار حسابداری و مالی

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  • مشاوره در زمینه انتخاب شغل حسابداری
  • مشاوره جهت انتخاب حوزه فعالیت حسابدار با توجه به علاقه، دانش، مهارت و توانایی ها
  • مشاوره جهت توسعه توانمندی علاقه مندان به کار حسابداری
  • و....

   

  جهت درخواست و ثبت مشاوره با ما همراه شوید.

  ارائه خدمات مشاوره بصورت الکترونیکی، تلفنی و حضوری انجام می شود.                                                                 

   

    کاربر گرامی:

     آیا از تکالیف قانون کار و تامین اجتماعی خود اطلاع کافی دارید...  بیشتر بدانید...

  مشاوره ورود به بازار کار حسابداری و مالی ویژه فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با حسابداری

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  • مشاوره در زمینه انتخاب شغل حسابداری
  • مشاوره جهت انتخاب حوزه فعالیت حسابدار با توجه به علاقه، دانش، مهارت و توانایی ها
  • مشاوره جهت توسعه توانمندی علاقه مندان به کار حسابداری

   

    کاربر گرامی:

     آیا از تکالیف قانون کار و تامین اجتماعی خود اطلاع کافی دارید...  بیشتر بدانید...

  مشاوره ورود به بازار کار حسابداری و مالی ویژه فارغ التحصیلان رشته های غیرمرتبط با حسابداری

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  •  مشاوره در زمینه انتخاب شغل حسابداری
  • مشاوره جهت انتخاب حوزه فعالیت حسابدار با توجه به علاقه، دانش، مهارت و توانایی ها
  • مشاوره جهت توسعه توانمندی علاقه مندان به کار حسابداری

   

    کاربر گرامی:

     آیا از تکالیف قانون کار و تامین اجتماعی خود اطلاع کافی دارید...  بیشتر بدانید...

  مشاوره ارتقای شغلی در حسابداری مالی

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  • مشاوره جهت کسب مهارت های لازم در جهت ارتقا در شغل حسابداری و مالی
  • مشاوره جهت مشخص نمودن بودجه زمانی برای ارتقاء شغلی
  • مشاوره جهت آشنایی با سطوح مختلف شغل حسابداری و مالی و نحوه تصدی و فعالیت سطوح شغل مورد نظر
  • ارائه نقشه راه جهت ارتقاء در شغل حسابداری و مالی

   

    کاربر گرامی:

     آیا از تکالیف قانون کار و تامین اجتماعی خود اطلاع کافی دارید...  بیشتر بدانید...

  مشاوره در زمینه استانداردها و قواعد مالی و حسابداری

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  • مشاوره در زمینه نحوه فراگیری استاندارهای و قواعد مورد نیاز در حرفه حسابداری
  • مشاوره جهت اجرایی کردن استاندارهای و قواعد حسابداری در محیط های واقعی
  • مشاوره جهت لزوم یادگیری  استاندارهای حرفه ای در جهت ایجاد ارزش افزوده
  • مشاوره و هدایت فراگیران برای یادگیری استاندارد های مورد نیاز در کمترین زمان

   

    کاربر گرامی:

     آیا از تکالیف قانون کار و تامین اجتماعی خود اطلاع کافی دارید...  بیشتر بدانید...

  مشاوره در زمینه قوانین و مقررات مالی و حسابداری

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  •  مشاوره در زمینه نحوه فراگیری قوانین حرفه ای مورد نیاز در حرفه حسابداری
  •  مشاوره در زمینه نحوه فراگیری قوانین مالیاتی  مورد نیاز در حرفه حسابداری
  •  مشاوره در زمینه نحوه فراگیری قوانین کار و امور اجتماعی  مورد نیاز در حرفه حسابداری
  •  مشاوره در زمینه نحوه فراگیری قوانین مبارزه با پولشویی  مورد نیاز در حرفه حسابداری
  •  مشاوره در زمینه نحوه فراگیری قانون تجارت  مورد نیاز در حرفه حسابداری
  •  مشاوره جهت اجرایی کردن قوانین و مقررات حرفه ای حسابداری در محیط های واقعی

   

    کاربر گرامی:

     آیا از تکالیف قانون کار و تامین اجتماعی خود اطلاع کافی دارید...  بیشتر بدانید...

  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی