• مشاوره انتخاب سیستم های اطلاعاتی کسب و کار

   

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  • مشاوره در زمینه انتخاب و اجرائی سیستم اطلاعاتی در موسسات و شرکت ها
  • مشاوره جهت بهینه کردن سیستم اطلاعاتی موجود در سازمان
  • تحلیل سیستم اطلاعاتی در سازمان
  • مشاوره جهت ارائه گزارش های کاربردی از سیستم اطلاعاتی سازمان

  آیا می دانید با استفاده از سیستمهای اطلاعاتی مناسب می توانید به مزیت رقابتی دست یابید. بیشتر بدانید...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مشاوره انتخاب خدمات موسسه حسابداری و حسابرسی

   

  مشاوران شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  • مشاوره در زمینه انتخاب نوع خدمات حسابداری و مالی مورد نیاز موسسات و شرکت ها
  • مشاوره در زمینه انتخاب موسسات ارائه دهنده خدمات حسابداری یا حسابرسی

   

   آیا می دانید انتخاب صحیح شرکتهای حسابداری و حسابرسی به شما کمک می کند تا اطلاعات مالی به روز داشته باشید ؟ بیشتر بدانید...

   

   

  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی