•  

  ارتقای سواد مالی و مدیریت پول خانواده به کمک مشاوره و آموزش ​

          آیا می دانید یک مشاور اقتصادی تا چه اندازه می تواند به شما در مدیریت پول خانواده کمک نماید؟ بیشتر بدانید...


   

   

   

  مشاوره و آموزش در زمینه کسب درآمد و مدیریت پول به کودکان 4 تا 8 سال       

  آیا از اهمیت آموزش مسائل مالی به کودکان آگاهی دارید؟ بیشتر بدانید...

   

   

  مشاوره و آموزش شغلی و افزایش درآمد خانوار

   

  آیا از اهمیت پول در زندگی خود  آگاهی دارید؟ بیشتر بدانید...

   

   

  مشاوره و آموزش بازارهای سرمایه گذاری

  واحد مشاوره و سرمایه گذاری شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر موارد زیر را بعنوان بخشی از خدمات قابل ارائه شرکت مورد توجه قرار داده اند:

  * مشاوره و تحلیل بازار و محل سرمایه گذاری

  * تحلیل بنیادی بازارهای سرمایه گذاری

  * تحلیلهای بنیادی و تکنیکال سهام شرکتها

  * گزارشهای مفید از معاملات آتی و بورس کالای کشور

  * پاسخ آنلاین به سوالات مشترکین و سرمایه گذاران

  * مشاوره ریسک هر نوع سرمایه گذاری

  * مشاوره انتخاب پروژه ها برای سرمایه گذاری

  * مشاوره نحوه سرمایه گذاری، مدت و میزان سرمایه گذاری در پروژه ها

  * مشاوره شراکت در شرکت ها و انتخاب سرمایه گذار و شرکای مالی و تجاری

  آیا با بازارهای مالی  و اهمیت نقش مشاور در این بازارها آشنایی دارید؟ بیشتر بدانید...

   

  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی