• 1

    1

     

    هر شکست لااقل این فایده را دارد که انسان یکی از راه هایی را که به شکست خوردن منتهی می شود را می شناسد. لاورنس

    دیدگاه کاربران
    هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی