• ضرورت مشاوره در انتخاب خدمات موسسه حسابداری و حسابرسی

  ضرورت مشاوره در انتخاب خدمات موسسه حسابداری و حسابرسی

  یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت شرکت ها،  مدیریت مالی ضعیف به ویژه در اولین سال فعالیت به شمار می رود. 

  اهمیت سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار

  اهمیت سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار

  عصری که در آن قرار گرفته ایم به عصر اطلاعات منسوب است، امروزه در دست داشتن اطلاعات صحیح و به روز و مدیریت درست آن­ها از جمله مهمترین عوامل موفقیت کسب­وکار ها محسوب می­شود.

  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی