• مشاوره قوانین کارو تامین اجتماعی در کسب و کار

  مشاوره قوانین کارو تامین اجتماعی در کسب و کار

  آگاهی از قوانین و مقرارت کار، بیمه، تأمین اجتماعی، قراردادهای کاری و ... برای صاحبان کسب و کار از ضروریات است.  

  ضرورت مشاوره مالیاتی در کسب وکار

  ضرورت مشاوره مالیاتی در کسب وکار

   با توجه تغییرات در قوانین و مقررات مالیاتی در سال های اخیر و مکانیزه شدن سیستم مالیاتی کشور, و توجه دولت برای اخذ مالیات بعتوان جایگزینی برای درامد نفت, مالیات از اهمیت بالایی برخوردار شده است. آگاهی و شناخت صاحبان صنایع از قوانین و مقررات مالیاتی باعث جلوگیری از پرداخت مالیاتهای سنگین خواهد شد. 

  نقش مشاوره مالی و حسابداری در کسب و کار

  نقش مشاوره مالی و حسابداری در کسب و کار

  امروزه نقش حسابداری و مالی به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی برای همگان اشکار است و نیاز روزافزون واحدهای تجاری به اطلاعات صحیح وقابل اتکا بیش از پیش احساس میشود.

   

  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی